• BIDENUO G380蓝
 • BIDENUO G380红
 • BIDENUO G380白
 • BIDENUO G380黑
 • BIDENUO Z290i红
 • BIDENUO Z290i白
 • BIDENUO Z290i黑
 • BIDENUO Z100i红
 • BIDENUO Z100i白
 • BIDENUO Z100i黑
 • BIDENUO G360紫红
 • BIDENUO G360蓝
 • BIDENUO G360红
 • BIDENUO G360黑
 • BIDENUO G350紫红
 • BIDENUO G350蓝
招商代理

2013年诚征beteno中国大陆区域独家代理
商beteno凭借卓越的品质,优质的服务在
消费者中快速传播,在很短的时间内,我们
已经在海外市场上取得很好的进展......

官方微博

品牌动态